logo bip

Biuletynu Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce
ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16
07-410 Ostrołęka

Dane kontaktowe i inne

Telefon: (029) 760 25 89, (029) 760 36 90
Faks: (029) 760 25 89
E-mail: sp.10@wp.pl
www: sp10.ostroleka.pl
NIP: 7582069736
REGON: 550028478

Organizacja szkoły

Organami szkoły są:
- Dyrektor Szkoły,
- Rada Pedagogiczna,
- Rada Rodziców,
- Samorząd Uczniowski.

Status prawny

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ostrołęka.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Małgorzata Tołwińska

WICEDYREKTORZY: mgr Katarzyna Damięcka, mgr Krzysztof Florczak, mgr Jolanta Mrozek, mgr Renata Nowak

Redakcja BIP

Artur Zyskowski
tel. 29 7602589
e-mail: artur.zyskowski@sp10.ostroleka.pl