ogłoszenia szkolne

Zabawa karnawałowa

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

W dniu 23 stycznia 2019 r. (środa) odbędzie się zabawa karnawałowa dla uczniów naszej szkoły.

Zajęcia lekcyjne skrócone (trwają po 25 minut).
1. 8:00 - 8:25
2. 8:30 - 8:55
3. 9:00 - 9:25
4. 9:30 - 9:55
5. 10:15-10:40
6. 11:00-11:25
7. 11:30-11:55
8. 12:00-12:25
9. 12:30-12:55
10. 13:00-13:25

• Oddział przedszkolny - zajęcia od godz. 10:15 do godz. 13:25;
• Zabawa karnawałowa dla uczniów oddziału przedszkolnego i klas I-III godz. 13:30 – 16:00 - sala gimnastyczna.
(Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I-III przebierają się pod opieką nauczycieli)
• Zabawa karnawałowa dla uczniów klas IV-VIII - godz. 16:30 - 19:00 - sala gimnastyczna.
• Opiekę nad uczniami sprawują Wychowawcy klas.
• O przygotowanie dekoracji proszę Samorząd Uczniowski.