ogłoszenia szkolne

Szkolenie z dziennika elektronicznego firmy VULCAN

Od września 2019 roku w naszej szkole zacznie funkcjonować dziennik elektroniczny firmy VULCAN (nazwa aplikacji UONET+ ).

Wychowawców klas zapraszamy na szkolenie, natomiast pozostałych nauczycieli na seminarium, zgodnie z poniższą rozpiską.

Termin szkolenia i seminarium – 5 września 2019 (czwartek).

--- Wychowawcy klas IV – VIII – sala 110 – godzina 8:00 (33 osoby).

--- Wychowawcy klas I – III – sala 116 – godzina 8:00 (22 osoby).

--- Pozostali nauczyciele – stołówka szkolna – godzina 13:00 (około 65 osób).

Uwaga! Wychowawców klas prosimy o przyniesienie na szkolenie prywatnych laptopów. W dniu szkolenia wychowawcy klas muszą mieć już założone i aktywowane konta w dzienniku UONET+ . Dlatego też na najbliższej radzie pedagogicznej (27.08.2019) od wychowawców klas oraz pozostałych nauczycieli zostaną zebrane adresy e-mail, które będą stanowiły login w aplikacji UONET+ . W dniu rady pedagogicznej, administratorzy będą pomagali chętnym osobom w procedurze pierwszego logowania do dziennika.