ogłoszenia szkolne

Listy uczniów do klasy I oraz klas II - VIII, rok szkolny 2019/2020

Listy uczniów do klasy I oraz do klas II - VIII (nowo przyjęci) będą wywieszone w budynku szkoły (w wejściu) od dnia 28 sierpnia 2019 (środa) po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.