ogłoszenia szkolne

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - 5 września 2019

Informujemy, iż dzień 5 września 2019r. tj.(czwartek) będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
- stołówka szkolna nie wydaje obiadów;
- świetlica szkolna sprawuje opiekę w godz. 7:30-16:30.