ogłoszenia szkolne

Ruszają stypendia Marszałka dla zdolnej młodzieży z Mazowsza

Szanowni Państwo,

Informuję, że 9 września 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2019/2020.

Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować wniosek o przyznanie stypendium na stronie pod adresem stypendia.oeiizk.waw.pl w terminie od 9 do 16 września 2019 r.

Następnie dokumenty należy wydrukować, podpisać i przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 23 września 2019 r. (decyduje data wpływu).

Przesyłam w załączeniu Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu- Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka.

Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków aplikowania o przyznanie stypendium.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o projekcie zdolnym uczniom z Państwa szkoły oraz zachęcenie ich do wzięcia w nim udziału.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
(22) 59-79-413/423/430/435/449.

Więcej informacji o projekcie możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej pod adresem: stypendia.oeiizk.waw.pl.

Z poważaniem
Marcin Pawlak
Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Osoba do kontaktów roboczych:
Monika Wilkowska
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Biuro Wspierania Szkolnictwa Ogólnego
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa
tel. 22 59-79-449

REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka (plik .pdf)