ogłoszenia szkolne

Miejski piknik „Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”.

Prezydent Miasta Ostrołęki
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce
ZAPRASZAJĄ
uczniów klas III i IV szkół podstawowych wraz z opiekunami i przedstawicielami rodziców do wzięcia udziału w MIEJSKIM PIKNIKU pod hasłem „Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”.

Piknik organizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”. Odbędzie się w dniu 20 września 2019 roku, w godzinach 10:00 – 12:00, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce.

WSTĘPNY PROGRAM

1) Uroczyste otwarcie PIKNIKU przez Prezydenta Miasta Ostrołęki.

2) Pokaz talentów uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce.

3) Konkurencje sportowe dla klas III. (Udział mogą wziąć wszyscy uczniowie klas III, biorący udział w Pikniku. Zwycięzcami zostaną osoby, które uzyskają najlepszy wynik.)

a) Bieg na 60 m;
b) Bieg w worku na trawie na czas;
c) Mini tor przeszkód.

4) Konkurencje sportowe dla klas IV.
a) Turniej „dwójek siatkarskich” dla dziewcząt – szkoła wystawia max. 3 zespoły (w zespole w głównym składzie dwie dziewczynki i jedna rezerwowa);
b) Turniej piłkarski dla chłopców – szkoła wystawia jedną reprezentację (w reprezentacji 6 zawodników w zespole i 4 rezerwowych).

5) Konkurs plastyczny dla klas III i IV pod nazwą „Mój sposób na nudę”. Prosimy o wytypowanie czteroosobowego zespołu ze szkoły. Zadaniem uczniów będzie wykonanie plakatu na podany temat. Zespoły będą pracowały podczas Pikniku.

6) Konkurs piosenki pod nazwą „Śpiewać każdy może”. Każda szkoła przygotowuje jedną piosenkę o dowolnej tematyce wykonaną zespołowo lub przez solistę. Zespoły wokalne mogą liczyć max. 7 osób. Prosimy o przygotowanie podkładu muzycznego na CD – płytę należy opisać. Ocenie podlegają: dobór repertuaru, poziom wykonania, ogólny poziom artystyczny. Jury nagrodzi 3 pierwsze miejsca oraz przyzna 1 wyróżnienie.

7) Konkurs wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod nazwą „Bądź gotów nieść pomoc”, dla uczniów klas III i IV biorących udział w Pikniku.

Wśród dodatkowych atrakcji przewidziano:
• Miasteczko Rowerowe
• Pokaz specjalistycznego sprzętu ratowniczego
• Stoisko promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce

Prosimy o powołanie szkolnego koordynatora kampanii (proponujemy pedagogów lub psychologów). Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie lub e-mailem oraz podanie liczby osób biorących udział w poszczególnych konkurencjach (ilość drużyn do „dwójek siatkarskich” dla dziewcząt klas IV oraz liczbę uczniów biorących udział w konkursie piosenki).

Kontakt: pedagog Diana Zawalich, psycholog Kamila Abramczyk
nr tel. 29 764 59 11, e-mail: sp6ostroleka@wp.pl