ogłoszenia szkolne

Zebranie z rodzicami

25.09.2019 r. (środa)

Klasy I-IV
godz. 17:00 – spotkanie rodziców w sali gimnastycznej z psychologiem na temat: ,,Rola rodziców i nauczycieli w zapobieganiu wykluczeniu rówieśniczemu”
godz. 18:00 - spotkanie rodziców z wychowawcami w salach lekcyjnych

Klasy V-VIII
godz. 1700 - spotkanie rodziców z wychowawcami w salach lekcyjnych
godz. 1800 – spotkanie rodziców w sali gimnastycznej z psychologiem na temat: „Rola rodziców i nauczycieli w zapobieganiu wykluczeniu rówieśniczemu”

Serdecznie zapraszamy