ogłoszenia szkolne

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 14.10.2019

SZANOWNI RODZICE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce uprzejmie informuje, że dzień 14.10.2019 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Szkoła w tym dniu zapewnia opiekę świetlicową w godzinach od 800 do 1600.

Proszę Szanownych Rodziców o zgłoszenie potrzeby zorganizowania opieki świetlicowej w wyżej wymienionym dniu w sekretariacie szkoły do dnia 09.10.2019 r. (środa) do godz. 12:00.