ogłoszenia szkolne

Klasa z empatią


Październik to miesiąc świadomości mutyzmu wybiórczego. Z tej okazji w szatni naszej szkoły pojawiła się tablica informacyjna dotycząca tego zaburzenia lękowego.

Nasza placówka przystąpiła również do akcji „Klasa z empatią”, organizowanej przez Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”. Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego, jako zaburzenia o podłożu lękowym. Uczniowie klas przystępujących do akcji wypełniają zadania zawarte w regulaminie, odnoszące się do radzenia sobie z sytuacjami lękowymi, wsparcia w sytuacjach trudnych i znaczenia pozytywnych komunikatów kierowanych do innych. Klasy, które wypełnią wszystkie zadania, otrzymają tytuł „KLASA Z EMPATIĄ”, potwierdzony certyfikatem.

Koordynatorem akcji w naszej szkole jest p. Anna Czujak, członek Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”.